مقاله ها

صورت جلسه شماره 43

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 12/4/97

 

شماره جلسه : 43

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه های جمعی از اهالی انتهای شهرک ولیعصر کوی مهدیه ثبت شده در دبیرخانه شورا بشمارههای 300- 13/4/97 و 299- 13/4/97 در خصوص درخواست جوب کشی و رسیدگی به وضعیت زیرسازی و آسفالت منطقه یاد شده در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم مراتب را بررسی و نتیجه را به این شورا گزارش نمایند . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

5

 

----

 

 

2- با توجه به آغاز فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری مقرر گردید شهرداری محترم براساس بودجه سال 97 نسبت به آسفالت معابر مربوطه در اسرع وقت اقدام لازم را معمول دارد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

5

 

----

 

 

3- در راستای همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و با توجه به تعطیلات تابستان مقرر گردید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نسبت به مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در سطح شهر با ادارات ذیربط همکاری لازم را معمول دارد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

4- با توجه به مراجعات حضوری جمعی از اهالی شهرک اندیشه به جلسه شورا در خصوص اعتراض به وضعیت نظافت شهرک مذکور مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل مذکور اقدامات عاجل معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر گزارش نمایند . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

5

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  13/4/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 

2- علی اکبری                                                  

3- جعفر شاهمحمدی                                 

4- افضل حسینخانی

5- مهدی امینی 

غایبین :

ابراهیم ایدری                                                اسلام صدری