مقاله ها

صورتجلسه شماره 32

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 23/3/97

 

شماره جلسه : 32

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه دبیر اجرایی محترم ستاد غدیر شهرستان میانه بشماره 145- 22/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 228- 23/3/97 در خصوص صورتجلسه اولین کمیسیون ستاد غدیر مورخه 21/3/97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در حدود امکانات همکاریهای لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه بشماره 853/26- 19/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 232- 23/3/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 6/3/97 ستاد ساماندهی امور جوانان در جلسه مطرح ، مقرر گردید در صورت لزوم شهرداری محترم همکاریهای لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 68623- 20/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 231- 23/3/97 در خصوص ارسال نامه مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان مبنی بر درخواست رفع نواقصات دفع غیر اصولی فاضلاب کشتارگاه دام در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت از طریق پیمانکار مربوطه اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- رونوشت نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3555- 3/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 229- 23/3/97 به مدبرکل محتمر اداره راه و شهرسازی استان در خصوص درخواست آسفالت و مرمت راه دسترسی به محل زباله خانه شهر در کیلومتر 15 جاده میانه به هشترود در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم پیگیریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- با توجه به تخصص در بحث تعرفه عوارض محلی بدینوسیله آقای افضل حسینخانی بعنوان مشاور و نماینده شورا درخصوص تملک و بازگشایی مسیر کمربندی از طرف شورای اسلامی شهر میانه انتخاب گردیدند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای صدری موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه                    تاریخ  :  27/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :