مقاله ها

صورتجلسه شماره 24

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 27/2/97

 

شماره جلسه : 24

ساعت شروع :17

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از اهالی خیابان پروین اعتصامی واقع در شهرک اندیشه  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 151 – 27/2/97 در خصوص درخواست آسفالت خیابان مذکور در جلسه مطرح ومقرر گردید مراتب جهت اقدامات لازم به شهرداری محترم ارجاع گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم اقای فاضل شکوری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 147 – 26/2/97 در خصوص درخواست راه اندازی صنایع دستی و گلهای فضای سبز در ضلع غربی پارک فرهنگیان در جلسه مطرح و مقرر گردید اعضای محترم  شورا از محل بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

 

 

----

 

 

 

 

3-  رونوشت نامه معاونت محترم برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری میانه بشماره 42169 – 25/2/97  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 142– 26/2/97 در خصوص اعتراض به تجمع آب های سطحی در محله مسکن مهر الماس و ساکنین تعاونیهای نیروی انتظامی و راه آهن در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  چهارشنبه                      تاریخ  :  2/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

1- محمود علیلو                                                5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی                                        

4- ابراهیم ایدری 

 

غایبین :