مقاله ها

صورتجلسه شماره 21

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 22/2/97

 

شماره جلسه : 21

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از بازنشستگان و اهالی خیابان شهید میانجی روبروی دبیرستان استعدادهای درخشان امام خمینی (ره) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 55- 30/1/97 در خصوص درخواست احداث سرویس بهداشتی در فضای سبز واقع در منطقه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدام لازم را در این خصوص معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1244- 1/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 62- 1/2/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری اخذ عوارض سالیانه خودرو به بخش خصوصی (دفتر پیشخوان دولت ) در جلسه مطرح ، پیشنهاد شهرداری با 6 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت .

 

 

----

 

 

 

6

 

 

 

3- نامه مدیر عامل محترم تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی میانه بشماره 22- 22/2/97 ثبت شده دردبیرخانه شورا بشماره 133- 22/2/97 در خصوص بند 2 صورتجلسه شماره 14 مورخ 2/2/97 شورای اسلامی شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا چک معتبراقدام لازم را معمول دارد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

 

4- با توجه به تغییر شیوه پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری در تعرفه عوارض محلی سال 97 شهرداری و کاهش چشمگیر حق الزحمه اعضا مقرر گردید حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری برای تقدیر از زحمات اعضای محترم که با دقت نظر کافی و حضور در ساختمانهای احداثی سطح شهر و برای تسریع در امور که نارضایتی های اخیر نیز بدلیل تجمع پرونده ها برای ایجاد حد نصاب لازم در کمیسیون بدوی و تجدید نظر ایجاد شده است مقرر گردید با توجه به حضور اعضا در بازدیدهای میدانی که حق الزحمه آنان براساس تعرفه عوارض محلی سال 97 شهرداری برای هر ساعت و صرفا" بدون لحاظ تعداد پرونده ها با حضور موثر اعضا در کمیسیونها پرداخت گردد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای صدری موقع رای گیری در جلسه حضورنداشتند .

 

 

 

5

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : چهارشنبه                      تاریخ : 26/2/97                      ساعت :19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                                4- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                               5- افضل حسینخانی                                                                                                                                                                                                                                                                      3 -  علی اکبری                                                 6- مهدی امینی

غایبین :

-        ابراهیم ایدری   (مرخصی)