صورت جلسه شماره 86

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 9/7/97

 

شماره جلسه : 86

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از اهالی محترم انتهای ضلع جنوبی شهرک امام خمینی (ره) خیابان ابوذر کوچه طالقانی ثبت شده در دیرخانه شورا بشماره 509- 31/6/97 در خصوص درخواست جوب کشی کوچه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم مساعدتهای لازم را جهت حل مشکل اهالی معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم آقای میرحمید حسینی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 480- 17/7/97 در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت بهداشت ، ترافیک و سایر مشکلات میدان میوه و تره بار قدیم در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم رسیدگیهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهروند محترم آقای محمود مشایخی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 565- 11/7/97 در خصوص درخواست مساعدت مالی به مبلغ 000/000/25 ریال به هیئت امنای مسجد حاج علی اکبر که اخیرا" نسبت به احداث سرویس بهداشتی با هزینه مسجد به مبلغ 000/000/250 ریال اقدام نموده اند در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در این خصوص به شورای اسلامی شهر اعلام نظر فرمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 171467- 4/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 542- 7/7/97 در خصوص ارسال نامه مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری جهت آمادگی کارگروههای تخصصی عملیاتی امدادی و خدماتی برای مقابله با فصل سرما در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم براساس مفاد نامه مدیریت محترم بحران اقدامات مقتضی را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه             تاریخ  :  10/7/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                   6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                      7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                  

غایبین :

 

 

             

 

اعضای شورا پنجم

پیوندهای مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

شهرداری میانه