صورت جلسه شماره 81

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 31/6/97

 

شماره جلسه : 81

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 10989- 26/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 508- 26/6/97 در خصوص پیشنهاد لازم جهت اخذ عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده (حق مشرفیت ) و ایجاد درب اضافی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان ذیربط شهرداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 11043- 27/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 510- 31/6/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره جایگاه CNG شماره 2 واقع در کمربندی با قیمت پایه 000/700/447 ریال و شماره 3 واقع در جنب کشتارگاه  با قیمت پایه 000/000/80 ریال از طریق مزایده عمومی  در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 164226- 25/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 511- 31/6/97 در خصوص صورتجلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تهیه یک عدد کارت هدیه به مبلغ 000/000/1 ریال جهت اهداء به خانواده شهداء در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارت هدیه به مبلغ 000/000/1 ریال از محل اعتبارات شورا تهیه گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  31/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    

2- اسلام صدری

3- علی اکبری                                                     

4- ابراهیم ایدری                                                  

5-  جعفر شاهمحمدی

6- افضل حسینخانی

7-  مهدی امینی 

غایبین :

 

 

             

 

اعضای شورا پنجم

پیوندهای مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

شهرداری میانه