صورت جلسه شماره 78

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

تاریخ جلسه : 25/6/97

 

شماره جلسه : 78

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهروند محترم آقای علی محمدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 471- 14/6/97 در خصوص درخواست نامبرده مبنی بر رفع حکم تخریب در جلسه مطرح ، مقرر گردید در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان ذیربط شهرداری بررسی و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- با توجه به درخواست های واصله در خصوص درخواست نامگذاری معابر فاقد نام در سطح شهر مقرر گردید در اسرع وقت جلسه شورای نامگذاری معابر در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- با عنایت به ضرورت ساماندهی وضعیت بلوار زینبیه و ترمیم آسفالت آن مقرر گردید شهرداری محترم در انجام مورد مذکور تسریع نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه             تاریخ  :  26/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    

2- اسلام صدری

3- علی اکبری                                                     

4- ابراهیم ایدری                                                  

5-  جعفر شاهمحمدی

6- افضل حسینخانی

7-  مهدی امینی 

غایبین :

 

 

             

 

اعضای شورا پنجم

پیوندهای مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

شهرداری میانه