صورت جلسه شماره 81

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

 

تاریخ جلسه : 18/10/96

 

شماره جلسه : 57

ساعت شروع :13

ساعت خاتمه : 14

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          استعفای شهردار محترم اقای نصیری

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهردار محترم آقای عسگر نصیری ثبت شده در بیرخانه شورا بشماره  724- 18/10/96 در خصوص درخواست استعفا از سمت شهرداری میانه بدلیل مشکلات خانوادگی در جلسه مطرح ، استعفای نامبرده با 7 رای مثبت مورد موافقت قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- با عنایت به استعفای جناب اقای عسگر نصیری و به پیشنهاد اعضای محترم شورای اسلامی شهر میانه جناب آقای ایرج مددی از کارکنان محترم شهرداری میانه بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردیدند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :    روز  چهارشنبه                        تاریخ : 20/10/96                           ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                              5-  جعفر شاهمحمدی

2-  اسلام صدری                                             6- افضل حسینخانی                                        

3- علی اکبری                                                7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                         

غایبین :

 

 

             

 

اعضای شورا پنجم

پیوندهای مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

شهرداری میانه