صورت جلسه شماره 79

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 14/10/96

 

شماره جلسه : 55

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 263203- 10/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 695- 13/10/96 در خصوص اعتراض به بند 1 صورتجلسه شماره 48- 25/9/96 مربوط به ماده واحده بودجه سال 96 شهرداری در جلسه مطرح ، اعتراض فرمانداری مورد قبول واقع شده و مقرر گردید شهرداری محترم در معاملات بالاتر از مبلغ 000/000/50 ریال پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر برابر مقررات اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 13865- 8/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 661- 6/10/96 در خصوص نرخ کرایه حمل متوفی و مجروحان داخل و خارج شهر در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه رئیس محترم جمعیت هلال احمر میانه بشماره 1889/312- 13/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 710- 14/10/96 در خصوص درخواست احداث پارکینگ در محل جمعیت هلال احمر میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به عدم وجود پارکینگ کافی در سطح شهر از نظر شورای اسلامی شهر ایجاد پارکینگ مذکور بلامانع بوده شهرداری نیز در اسرع وقت اقدامات لازم را در صورت ارائه درخواست از طرف جمعیت هلال احمر معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

4- نامه مدیریت سازمان حمل و نقل میانه بشماره 2853- 11/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 709- 14/10/96 در خصوص طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در سطح شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید مدیریت سازمان حمل ونقل به همراه کارشناسان ذیربط در جلسه آتی شورا حاضر و توضیحات لازم را ارائه نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :    روز  شنبه                        تاریخ : 16/10/96                           ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                              5-  جعفر شاهمحمدی

2-  اسلام صدری                                             6- افضل حسینخانی                                        

3- علی اکبری                                                7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                         

غایبین :

 

 

             

 

اعضای شورا پنجم

پیوندهای مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

شهرداری میانه