رئیس شورای اسلامی شهر میانه

مصوبات سال 1402

پیشنهادات و انتقادات
پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم زیر مطرح کنید.
نام و نام خانوادگی (*)
شماره تماس
پست الکترونيک
پیشنهاد یا انتقاد
متن خود را وارد کنید (*)
کد امنیتی را وارد کنید کد امنیتی را وارد کنید