صورت جلسه شماره 69

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 18/9/96

 

شماره جلسه : 45

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 14432- 19/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 598- 18/9/96 در خصوص اهداء عنوان شهروند افتخاری از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری میانه به آقای هوشنگ مرادی کرمانی داستان نویس و ادیب شهیر کشورمان در مراسم اختتامیه جشنواره ادبی شهید شاهی در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 14056- 11/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 585- 11/9/96 بپیوست مصالحه نامه شماره 14080- 11/9/96 فیمابین شهرداری میانه و آقای کریم جروقی در خصوص تملک 5/16 متر مربع از عرصه پلاک ثبتی 2014 اصلی از بخش 37 تبریز واقع در طرح امامزاده اسماعیل (ع) با قیمت کارشناسی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 13508- 2/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 569- 4/9/96 در خصوص موضوع گازرسانی به اراضی قیرخ بلاغ در انتهای شهرک اندیشه در جلسه مطرح ، با عنایت به اینکه به اراضی مذکور امتیازات آب و برق قبلا" واگذار شده و خانواده های ساکن در آن اکثرا" از طبقه محروم شهر بوده و در فصل سرما با مشکلات عدیده ای مواجه میشوند لذا مقرر گردید شهرداری محترم در صورت امکان مساعدت لازم را معمول دارد ضمنا" این امر موجب هیچگونه تعهدی از سوی شهرداری در قبال اراضی مذکور نخواهد شد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 231251- 18/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 579- 11/9/96 در خصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه شماره 36- 25/8/96 موضوع صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی (عادی) در جلسه مطرح ، اشعار میدارد در این خصوص شهرداری محترم در دو نوبت با شورای اسلامی شهر مکتبه نموده که در وهله اول موضوع ارائه شده از سوی شهرداری برای این شورا شفاف نبوده ولی در مکاتبه بعدی شهرداری موارد ذیل را با دلایل لازم برای صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند به شورای اسلامی شهر بشرح ذیل ارائه نمود " شهرداری در نظر دارد بمنظور ساماندهی ساخت و ساز های غیرمجاز در سطح شهر و به تبع آن ساماندهی توسعه نامنظم شهر با ساخت و ساز های غیر مجاز که اکثرا" ساخت و سازهای مذکور در املاک فاقد سند رسمی اتفاق می افتد برای املاک فاقد سند رسمی با اخذ تعهد ثبتی از مالک در خصوص اینکه پروانه ساختمانی صادره به منزله تایید مالکیت از طرف شهرداری نبوده و کلیه تبعات حقوقی مالکیت بعهده مالک و صاحب پروانه ساختمانی مربوطه بوده و صدور پایانکار نیز منوط به ارائه سند رسمی از طرف مالک می باشد پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی صادر نماید " ضمنا" صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی علاوه بر رعایت موارد فوق صرفا" برای املاک واقع در طرح تفصیلی و در مناطقی که بعنوان سکونتگاههای غیر رسمی مصوب گردیده و طرح آماده سازی دارند مقدور خواهد بود بنابراین استدعا دارد با توجه به مشکلات اساسی در این خصوص فرمانداری محترم از اعتراض خود به بند مذکور تجدید نظر فرمایند تا مشکلات اساسی مردم مرتفع گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

5- نامه رئیس محترم اداره بهزیستی بشماره 99887/96/911- 30/8/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 596- 18/9/96 در خصوص اعلام معلولیت جسمی – حرکتی شدید آقای بهنام عیوضی و درخواست مساعدت در جریمه تخلفات ساختمانی متعلقه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در صورت امکان مساعدت لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :    روز  چهارشنبه                        تاریخ : 22/9/96                           ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                              5- جعفر شاهمحمدی

2-  اسلام صدری                                             6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                           

غایبین :