صورت جلسه شماره 25

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 1/6/96

 

شماره جلسه : 1

ساعت شروع :9

ساعت خاتمه : 11

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          تصمیم گیری در خصوص انتخاب شهردار

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به حضور اعضای محترم شورا در صحن شورای اسلامی شهر و رای گیری در خصوص شهردار فعلی جناب آقای خرده فروش با 7 رای مخالف حائز شرایط جهت ادامه کار نشده و سپس اعضای محترم شورای اسلامی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای خرده فروش ، با 7 رای موافق جناب آقای مهندس غلامرضا رجیلی را بعنوان سرپرست شهرداری میانه انتخاب نمودند .

 

7

 

----

 

 

2- به پیشنهاد اعضای محترم شورا مقرر گردید جلسات عادی و فوق العاده شورا روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 19 برگزار گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز------                              تاریخ : ----------                              ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو

2- اسلام صدری

3- علی اکبری

4- ابراهیم ایدری

5- جعفر شاهمحمدی

6- افضل حسینخانی

7- مهدی امینی                                           

غایبین :