صورت جلسه شماره 10

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه :10/3/96

 

شماره جلسه : 10

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 36469- 26/12/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1385- 28/12/96 در خصوص عدم امکان واگذاری 10% ملک متعلق به آقای رامین محمدی واقع در قوری چای پشت تالار قزل آی روستای جهندیز به شهرداری طبق بند 4 ماده 21 تعرفه عوارض محلی و پرداخت مبلغ ریالی آن با قیمت کارشناسی در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به ابهام واقع شدن ملک مذکور در حریم و بستر رودخانه قوریچای ابتدا موضوع توسز شهرداری محترم از اداره امور آب میانه استعلام و پاسخ لازم به شورای اسلامی شهر ارسال تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای یوسفی موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم آقای داود خانمحمدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 48- 6/2/96 در خصوص کد ارتفاع ساختمان مسکونی نامبرده واقع در خیابان نواب صفوی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در خصوص رفع مشکل شهروند محترم معمول و نتیجه را به این شورا گزارش نماید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای یوسفی موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

6

 

----

 

 

3- نامه مدیر عامل محترم سازمان اتوبوسرانی بشماره 590- 10/3/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 84- 10/3/96 در خصوص کسر 500 ریال از کرایه تاکسیها در 6 ماهه اول سال جاری و اضافه کردن 500 ریال در 6 ماهه دوم سال جاری به جهت نبود پول خرد در جلسه مطرح ، موضوع برابر پیشنهاد سازمان با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . ضمنا" مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی در خصوص مصوبه مذکور اطلاع رسانی کامل را معمول تا شهروندان محترم در جریان موضوع قرار گیرند . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

6

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماهر 1123- 3/2/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 39- 3/2/96 در خصوص بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال جاری و انجام اصلاحات به اضافه نمودن " اراضی و سایر استعلامها مانند دفترخانه و ... " در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزچهارشنبه                                تاریخ : 17/3/96                              ساعت :19

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حیدر رجبی                                              5- مجید میعاد                                      

2- احد یوسفی                                              6- حافظه شیخ اسلامی  

3- جعفر شاهمحمدی                                      7-  اقبال محمد حسینی

4- افضل حسینخانی  

غایبین :

-         بهمن نعمت زاده                                       -         اسلام صدری