صورت جلسه شماره 3

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه :20/1/96

 

شماره جلسه : 3

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

 

1-      نامه شهرداری محترم میانه بشماره 36665 - 28/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1382- 28/12/95 در خصوص ماده واحده بودجه مصوب سال 1396 شهرداری

2-      نامه شهرداری محترم میانه بشماره 36666-28/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1398- 28/12/95 در خصوص مساعدت مالی به مبلغ 000/000/60 ریال به مراسم اعتکاف

3-      نامه شهردار وحترم میانه بشماره 36469- 26/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1385- 28/12/95 در خصوص عدم امکان واگذاری ده درصد ملک توسط آقای رامین محمدی و پرداخت مبلغ آن با قیمت کارشناسی

4-      نامه شهرداری محترم میانه بشماره 36459- 26/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1386- 28/12/95 در خصوص ارسال محاسبات براساس تعرفه عوارض محلی طبق بند 1 صورتجلسه شماره 124

5-      نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی بشماره 306107- 16/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1369- 24/12/95 در خصوص پرداخت پاداش پایان سال به شهردار

6-      نامه رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه بشماره 6950- 23/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1400- 28/12/95 در خصوص صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی

7-      نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 288072- 28/11/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1303- 2/12/95 در خصوص صورتجلسه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی شهرستان

8-     نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 304966- 15/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1372- 24/12/95 در خصوص درخواست رفع ایرادات و نواقصات سنگ فرش پیاده رو خیابان طالقانی

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

1- نامه شهردار محترم میانه بشماره 36666-28/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1398- 28/12/95 در خصوص درخواست مساعدت به مبلغ 000/000/60 ریال به مراسم اعتکاف در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

8

 

 

----

 

2- نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی بشماره 306107- 16/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1369- 24/12/95 در خصوص پرداخت معادل یک ماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب بعنوان پاداش به آقای شهردار در جلسه مطرح ، مقرر گردید مبلغ فوق از محل اعتبارات شهرداری میانه در وجه شهردار پرداخت گردد . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

8

 

 

----

 

3- نامه رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه بشماره 6955- 23/12/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1400- 28/12/95 در خصوص هفتمین صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی میانه در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسیهای لازم و با عنایت به حساسیت موضوع مقرر شد در جلسات آتی موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد . ضمنا" با عنایت به درگذشت مرحوم آقای شکیب در ایام تعطیلات عید و تدفین ایشان با هماهنگی شورای اسلامی شهر انجام گرفته و موضوع مورد تصویب شورا می باشد .

 

 

9

 

 

----

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز چهارشنبه                      تاریخ 23/1/96                                ساعت : 18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حیدر رجبی                                              4-  مجید میعاد                                         7-  اقبال محمد حسینی                                            

2- احد یوسفی                                              5- حافظه شیخ اسلامی                               8-  افضل حسینخانی

3- جعفر شاهمحمدی                                      6- بهمن نعمت زاده                                     9-   اسلام صدری