صورت جلسه شماره 146

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 4/11/97

 

شماره جلسه : 146

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهرداری بشماره 2760- 2/11/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 897- 3/11/97 در خصوص درخواست مجوز برای اضافه شدن مبلغ 000/000/500 ریال در ردیف هزینه ای 207708 مربوط به خرید تابلو علائم ترافیکی ، رنگ ترافیکی و دروبین های ترافیکی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهرداری بشماره 2761- 2/11/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 898- 3/11/97 در خصوص درخواست مجوز برای افزایش اعتبار در ردیف بودجه 311101 بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات CNG سازمان به مبلغ 000/000/800 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 7 رای مثبت مورد تصوبب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

3- نامه مدیریت محترم مجتمع فرهنگی و هنری عصر جدید آقای کریم جروقی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 895- 3/11/97 در خصوص درخواست خرید یا اجاره مجتمع مذکور از سوی شهرداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در این خصوص اعلام نظر نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 273318- 22/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 891- 2/11/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 18/10/97 کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در رابطه با بندهای مرتبط همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه بشماره 4051/26- 27/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 829- 2/11/97 در خصوص صورتجلسه هماهنگی برگزاری رویدادهای ورزشی کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در حدود امکانات مساعدتهای لازم را در ارتباط با بندهای مرتبط معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

6-  نامه رئیس محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان میانه بشماره 5634/16/111- 23/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 890- 2/11/97 در خصوص صورتجلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی های شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در حدود امکانات مساعدتهای لازم را در ارتباط با بندهای مرتبط معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  6/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :